/

Koncentration, 1994, Lettisk granit
Placerad utanför BB-avdelningen, Visby lasarett